Behöver du en webbstrategi?

Behöver du en webbstrategi?

Den kraftigt ökande användningen av Internet för informationssök och kommunikation, betyder att ett företags webbnärvaro kräver någon form av strategiskt tänkande. Informationsmängden på Internet fördubblas varje vecka och att ge sig ut där utan en genomtänkt webbstrategi är meningslöst.

Utvecklingen på webben gör att det blir allt viktigare att kommunicera rätt budskap på rätt webbplattform. Om ni profilerar er på rätt platser idag så har ni mycket att vinna framöver. För många företag har det blivit ett måste att se över företagets varumärke och erbjudanden och sedan anpassa webbnärvaron därefter.

Vad är webbstrategi?

En webbstrategi ska beskriva webbens betydelse för ditt företag och utifrån den analysen styra lämpliga val av plattformar, kommunikationskanaler och teknologi.

Internet kan delas in flera olika områden med utgångspunkt från olika tillgänglighet och lämplighet för marknadsföring eller varumärkespositionering. Ur strategisynpunkt betraktar vi webben som indelad i 4 olika sektorer. Var och en av dessa behöver ett eget synsätt och en anpassad webbstrategi med noga övertänkta aktiviteter.

Strategierna för varje enskild sektor, tillsammans med en övergripande plan för alla områden är vad vi menar med en webbstrategi. Målet är att förstärka er webbnärvaro och integrera webben i er affärsplan, bättra på försäljningstal, öka kännedomen om ert varumärke samt ge konkurrensfördelar.
Hälsningar,

Hälsningar,
Ted Wiberg
SEO-konsult, ediTED Mediaproduction
Hjälper företag att tjäna mer på webben m.h.a sökmotoroptimering, social media rådgivning och annonsering/branding på webben.