Chrome tar över tronen

Chrome tar över tronen

Statcounter har nyligen släppt ut sin månads statistik över webbläsar världen. Och nu har Googles webbläsare Chrome passerat Internet Explorer som varit störst sedan 1998 då den passerade Netscape (som numera är kasserad).

Enligt statistiken visare Chrome 33% av de svenska webbsidorna medans Internet Explorer visar 32%. FireFox (personlig favorit) visar tyvärr endast 22% (kanske dags att byta). Apples Safari visar 12% av sidorna.

Om man ser till den globala marknaden, inte endast sverige alltså, så gick Chrome om Internet Explorar för ca. 7 månader sedan…

Utförligare information hittar du här:
https://www.iis.se/blogg/internet-explorer-inte-langre-storst/