Andreas Ackerup

  • anderas_ackerup_fotograf_ny_webbplats_biggest

Andreas Ackerup är en fotograf som fotograferar både för reklam och redaktionella motiv. Han fotar även en hel del privat, personliga motiv.

Sedan 1998 har Andreas samlat på självporträtt. Han tar ett självporträtt varje dag, för att observera sitt eget åldrande. Alla självporträtt mellan 1998 och 2008 finns med i en bok som han gett ut i samband med en utställning i Stockholm. Varje dag kan ni se ett nytt självporträtt på Andeas webbplats.

På webbplatsen kan du spara bilder i en sk. Lightbox, som du sedan kan ladda ner eller dela med vänner, kollegor eller eventuella intressenter.