Byggherrarna

  • byggherre_biggers
  • byggherrarna
  • byggherrarna_2

Vi är en mötesplats för professionella byggherrar och har i dag cirka 130 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet. Vi arbetar för att utveckla byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet. Med vårt nätverk inom näringslivet, myndighetsvärlden och forskningssektorn kan vi påverka och ge våra medlemmar information, service och kompetensutveckling. Läs mer om vad vi gör.

Föreningen har funnits sedan 1960-talet och bildades ursprungligen för att tillvarata byggherrars juridiska intressen i förhållande till leverantörerna.

ediTED´s uppdrag var att förvanlda Splits design till en fullt fungerande WordPress site, med medlemsdatabas, inloggning, bildspel etc.
Allt detta har genomförts utefter kunds önskemål och genom ett väl fungerande samarbete med Splitz Reklambyrå.

Sidan utökas med ett Byggherre test med möjlighet att skicka testet för personlig utvärdering eller att att skriva ut ett diplom efter slutfört test!