Eyemag

  • eyemag_biggest

Eyemag är ett nytt verktyg för publicering och distribution av årsredovisningar och elektroniska tidningar. Med Eyemag reduceras kostnaden för tryck, papper och distribution.

Interaktiva sidor i kundtidningarna ger en större delaktighet och kan ge kunderna möjligheter och utmaningar av att ta del av innehållet. Interaktiva spel och tävlingar är nu en möjlighet i kundtidningen.

Med kraftfull statistikuppföljning får ni dessutom en bra bild av vad era besökare/kunder verkligen tar del av.