Företagsmäklaren FM AB

  • foretagsmaklaren_biggest

Företagsmäklaren etablerades 1978. Vi är företagsmäklare och konsulter som arbetar med ägarskiften i företag. På uppdragsbasis genomför vi företagsöverlåtelser och arbetar med alla de frågor som direkt anknyter till överlåtelseprocessen. Som mäklare finner vi seriösa förvärvare och som rådgivare gör vi analyser och värderingar.

Nu jobbar vi även med Sökmotoroptimering (SEO) åt kunden!