Kompanion

  • kompanion_biggest

PCS företagen startade 1982 och består idag av fyra verksamhetsområden. Vi arbetar tillsammans under takåsarna på Första Långgatan 18, nära Järntorget. Vi har gemensam ledning och systemutveckling, men är specialiserade inom fyra olika områden.

ediTED´s uppdrag, att skapa en enkel webbplats med WordPress.