Mindful AB

  • Mindful AB

Mindful startade sin verksamhet i augusti 2002, sedan dess har ett flertal större, mindre företag och organisationer redan valt Mindful för att säkra sina specifika fortbildningsbehov. Vi är unga och hungriga, och säger inte nej till uppdrag för att de är för små. För oss är alla utbildningsbehov lika viktiga. Det lönar sig alltid att prata med oss.

ediTED´s uppdrag var att göra en tydligare, enklare, snyggare och framförallt mobilanpassad webbplats. Detta tycker både vi själva och Mindful att vi lyckats med!