Protea Leadership

  • Protea Leadership

Protea Leadership arbetar med att utveckla ledarskap samt få karriär och privatliv att gå ihop på ett bra sätt. De lär dig att hantera stress, leda andra, leda dig själv samt leda ett effektivt team.

Deras fokus ligger koncentrerat på kunskap och metoder som gör stor skillnad för ledare och andra som arbetar under högt uppsatta mål som snabbt kan förändras.