&Rundquist

  • Rundquist

&RUNDQUST är ett arkitektkontor med 15 medarbetare på Södermalm i Stockholm. Verksamheten är inriktad på högkvalitativ gestaltning av infrastruktur- och kollektivtrafikmiljöer samt utvecklingsprojekt inom stadsplanering.

ediTED´s uppdrag var att skapa ett CMS för att administrera sidan samt en webbplats i Flash, med mjuka bildövergångar och animerade menyer samt inläsning av information från databas och CMS.