&Rundquist v2

&Rundquist v2

&RUNDQUST är ett arkitektkontor med 15 medarbetare på Södermalm i Stockholm. Verksamheten är inriktad på högkvalitativ gestaltning av infrastruktur- och kollektivtrafikmiljöer samt utvecklingsprojekt inom stadsplanering.

Vårt uppdrag var att bygga en ny webbplats i WordPress, som fungerar även i mobila enheter.
Webbplatsen har även stöd för Retina skärmar.