VVS-Branschens Yrkesnämnd

  • vvsyn_biggest

VVS-Branschens Yrkesnämnd (VVS-YN) är en gemensam organisation för VVS Företagen (arbetsgivarorganisationen) och Byggnads (arbetstagarorganisationen).

I nämnden samarbetar parterna inom yrkesutbildningsområdet när det handlar om kursplaner, lärlingsutbildning, branschprov, rekrytering, läromedel, kontakt med centrala myndigheter med mera.

VVS-Branschens Yrkesnämnd sätter också upp direktiv för verksamheten för de utbildningsansvariga i regionerna. Det är utbildningsansvariga som har kontakt med lärlingen och företaget under utbildningen.

ediTED´s uppdrag var att konvetera reklambyråns design och profilarbete till en webbplats med interaktion som på enkelt sätt kunde underhållas av kund, valet blev WordPress.