Värdet av SEO

Enligt en undersökning genomförd av MercantCircle.com i december 2011, värderas SEO (Sökmotoroptimeirng) som den mest kostnadseffektiva av alla marknadsföringskanaler för små och medelstora företag.

Organisk SEO – Marknadsföringen som ger mest

Över 2500 Amerikanska småföretag tillfrågades. På frågan – Vilken marknadsföring de skulle lägga all tid och hela budgeten på, om de bara fick använda en kanal – svarade 32,9% att de skulle välja organisk SEO. Traditionella medier kom 2:a med 19,7%, vilket inkluderar dagstidningar, gula sidorna, direktreklam, radio o.s.v

Svar från 2500 företag om deras val av marknadsföringskanal

Varför blir svaret så tydligt till fördel för organisk sökmotoroptimering?

SEO ger exponentiellt mervärde till små- och medelstora företag inom följande områden:

  1. Stärker attraktoinskraften på lokala marknaden.
  2. Ökar medvetenheten om ditt företag och varumärke.
  3. Minska behovet av dyra annonskampanjer i tidningar etc.

Kontakta oss redan idag

Vad är det som ger organsik SEO sådana fördelar?

Googles sökresultatlistor är en självklar plats att positionera sig högt på, eftersom över 90% av internetanvändarna använder Google för att söka information, tjänster och produkter.

Med organsik SEO menar vi: Att göra din webbplats synlig för dina målgrupper i de vanliga (organiska) sökresultaten på främst Google. Det sker dels på webbplatsen (on-site SEO) och dels med arbete med inkommande länkar (off-site SEO). On-site justeras texter, rubriker, sidtitlar och koder efter de sökbegrepp som beräknas ge flest konverterade besökare till sidan. Off-site tar vi fram sidbeskrivningar och länkrubriker innehållande samma sökbegrepp för att sedan lägga in dem på strategiska webbplatser.

Det är naturligtvis väldigt bra om din webbplats finns med bland de 10 första sökresultaten, eftersom 62% av Google-användarna klickar på en länk på första sidan av sökresultat. Men långt ifrån alla är nöjda med sitt första sökresultat och gör en justering av sökorden, hela 80% gör på det viset ibland.

Detta är en av anledningarna till de stora fördelarna med en geomtänkt sökmotoroptimering. Sökordskombinationerna som folk provar för att hitta vad de söker ger dig möjlighet att få just de besökare du helst vill ha.

Exempel: Du driver en Go-kartanläggning i Stockholm som nu även ska öppna ett spa. Det blir mycket få kunder via Google om du optimerar fös singelorden “go-kart” och “spa”.

Det som verkligen ger dig fler kunder via Google-sök är mer specifika sökningar på fraser som “go-kart Stockholm”, “spa Stockholm”,”go-kart och spa” eller t.o.m “go-kart + spa Stockholm”.

Resultatet blir mindre sökvolym men de som besöker sidan gör det därför att de vill köra go-kart och relaxa i Stockholm.

  • En annan anledning till fördelarna med organsik SEO är att 67% väljer organiska sökresultat när de är inne i en köpprocess. Folk litar mer på de “vanliga” sökresultaten än på de betalda annonserna.
  • Yttligare en anledning av satsa på sökmotoroptimering – förutsatt att webbplatsen har god användbarhet och tydliga “call-to-action” element – är det faktum att omvandligsfrekvensen är 25% högre för de som kommit till webbplatsen via den organiska sökningen, jämfört med dem som klickat på annons länk.

Kontakta oss redan idag

Kan man få en uppfattning om hur stor effekten av organsik SOE blir?

Potentialen för varje unik webbplats är unik och styrs av faktorer så som konkurrens, efterfrågan (sökvolym), webbplatsens laddningstid och ändringar i sökmotorns funktion. Google gör då och då ändringar i sina algoritmer och det behöver man ibland korrigera sin sökmotoroptimering efter.

Men det är möjligt att göra en grov uppskattning av trafikökningen till webbplatsen. Många försök har gjorts att sätta siffror på effekten av organisk SEO avseende sökningar av webbtrafik. Resultatet av en av de bästa undersökningarna på området visar:

  • En organsik (on-site & off-site) ger inom 6 månader i genomsnitt 300% mer webbtrafik, via Google på de sökord webbplatsen optimeras för. Webbsök på varumärket är inte inkluderade i denna undersökning.

Källa: ConversatoinMarketing.com. Bygger på analyser av webbtrafik utvecklingen för 200 av deras kunder. OBS! Siffrorna är inte verifierade men det är ett seriöst försök att ge en bild av hur effektiv organisk sökmotoroptimering är.