Webbdesign

Webbdesign handlar om att på webben återspegla ditt företags kärnvärden via en hemsida eller annan webbplats. Ledord är image, användbarhet, röda tråden, hitta kärnan och konverteringsoptimering.

Lönsam webbdesign

Webbyrån ediTED han stor kompetens som webbdesigners och är utrustade med ett välutvecklat kreativt sinnelag. Vi strävar efter långsiktiga affärsrelationer med våra kunder och ser som vår främsta uppgift att ge dig mervärde.

Er hemsida är den enda platsen på internet som ni har full kontroll på. Den image och information – webbdesign – som finns här är sådant ni står för och är ert ansikte utåt. Hemsidan är som trädets rotsystem och bör vara fast rotad samt utgå från kärnan i ert företag.

För att den ska bli det stabila rotsystem som klarar alla stormar och blir en lönsam investering, bör ni först bestämma vilka syften ni har med hemsidan.

Kontakta oss redan idag

Ställ er gärna frågor som:

Vill ni i huvudsak att er sida ska sälja? Eller kanske syftet mer är att informera och ge era besökare inspiration?

Identifiera målgrupper:

  • Vilka besöker och använder hemsidan?
  • Hur använder de sidan?
  • Vilka målgrupper vill vi ha som användare på sidan?
  • Hur ser dessa gruppers användning ut?

Nu har ni tagit reda på vilka era målgrupper är och vad de vill ha för service och information. Då är det dags att ta fram en arbetsbeskrivning för hemsidan, den kan faktiskt betraktas som en medarbetare som bemöter användarna på bästa sätt.

Ställ er frågor om användarvänlighet:

  • När besöker en person sidan och i vilket syfte?
  • Vad vill vi att folk ska göra när de besöker hemsidan?
  • Hur beter sig besökare för att hitta information?
  • Är hemsidan anpassad att underlätta för dem att hitta vad de letar efter?
  • Vad får besökarna att stanna på hemsidan när de väl kommit dit?

Självklart vill ni sträva efter att utforma hemsidan för bästa möjliga konvertering. Parametrarna är allt som fångar användarnas intresse; tonalitet i språket, sökvägar, bilder & grafik, relevansen etc. Syftet med er webbdesign är att göra hela hemsidan så tydlig och logisk att era besökare gör vad ni vill att de ska göra, genom att arbeta bort källor till misstolkningar och osäkerhet.

Kontakta oss redan idag