WordPress – säkerhets- & underhållsavtal

En webbplats bör man se som färskvara. För att säkerhet och funktion skall upprätthållas måste man kontinueligt arbeta med innehåll och underhåll. Både rent innehållsmässigt men även vad det gäller koden som webbplatsen är byggd på. Om detta underhåll inte görs blir en webbplats snabbt en risk för flera olika tråkiga konsekvenser, bland annat intrång och funktioner som slutar att fungera. Låt webbyrån ediTED Mediaproduction bli din säkerhetskonsult och partner.

Vill du undvika detta på din webbplats?

Konsekvenserna kan bli förödande om det inträffar något med din webbplats, därför har vi nu tagit fram ett paket till alla er som använder er av WordPress. Paketet innehåller en kontinuerlig kontroll samt rapport av hur din webbplats mår, samt vad vi gjort för att säkra upp den. Du behöver inte fundera och våndas över att inte vara uppdaterad och säker, vi sköter det åt er. Varje gång vi kontrollerar din webbplats får du en rapport på exakt vad vi gjort.

I paketet ingår följande:

  • hantering av uppdateringar av WordPress
  • kontroll av intrång på webbplatsen
  • kontroller på webbplatsen för att se ifall något är fel
  • test av formulär samt korrigeringar för att göra/hålla dem säkra
  • rapportering av arbetet
Om webbplatsen trots våra kontroller och åtgärder skulle bli hackad, så tar vi tag i detta och löser det åt er. När det upptäcks att er webbplats blivit utsatt påbörjar vi arbetet senast en arbetsdag efter det att något upptäckts. Det vi då gör som steg 1 är att kontrollera din webbplats mot våra backuper, vi återställer till en tidigare tidpunkt och går igenom WordPress uppdateringar för att minimera flera hotbilder. När detta är gjort återkommer vi till dig med en rapport över vad vi gjort, samt vad som hänt – om det går att utröna på enklare sätt.

Några kunder som valt WordPress – Säkerhes- & Underhållsavtal från oss:

 Intressant information om säkerhet i CMS system:
https://blog.sucuri.net/2016/09/hacked-website-report-2016q2.html

 

Bli säker redan idag, kontakta oss